Lista Kandydatów Zakwalifikowanych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do szkoły.

Zakwalifikowanie oznacza, że kandydat w trakcie badania przydatności uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów umożliwiającą podjęcie nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wodzisławiu Śląskim.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r.

pl_PLPolish
pl_PLPolish