Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

0
13 czerwca 2019 r. 
odbędzie się badanie przydatności do nauki w Szkole Muzycznej (dodatkowy termin) – czyli przesłuchanie wstępne. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 
Więcej informacji w sekretariacie Szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śl. jest publiczną placówką kształcenia artystycznego, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PSM ( do pobrania pdf )

Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat – w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia:

cykl sześcioletni C6 – dla dzieci w wieku 6-8 lat,
cykl czteroletni C4 – dla dzieci w wieku 9-16 lat.

Przyjmujemy zgłoszenia na następujące instrumenty:

– fortepian
– skrzypce
– wiolonczela
– gitara
– flet
– klarnet
– saksofon
– trąbka
– puzon
– akordeon
– organy klasyczne

W szkole istnieje możliwość wypożyczania instrumentów.

Podstawowe cele szkoły:
– rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych uczniów
– przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki
– kształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW