Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

0

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śl. jest publiczną placówką kształcenia artystycznego, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie od marca do maja przyjmowane są zgłoszenia do szkoły na następny rok szkolny.
Termin przesłuchania wstępnego kandydatów – 16 maja 2019 r. Szkoła prowadzi działalność konsultacyjną  w formie zajęć przygotowawczych dla kandydatów do szkoły.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PSM ( do pobrania pdf )

Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat – w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia:

cykl sześcioletni C6 – dla dzieci w wieku 6-8 lat,
cykl czteroletni C4 – dla dzieci w wieku 9-16 lat.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW