Powstanie szkoły wiąże się nieodłącznie z działalnością filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku, która na terenie Wodzisławia istniała od 1975 roku. Na jej podstawie w 1977 roku powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wodzisławiu Śląskim, której kierownictwo objął Jan Chrzanowski. Szkoła stała się ośrodkiem kształcenia artystycznego, skutecznie rozwijającym talenty młodzieży lokalnego środowiska. Dzięki staraniom dyrektora Jana Chrzanowskiego, został wybudowany i w 1992 roku przekazany do użytku nowy budynek szkoły.

W 1999 roku dyrektorem został Lucjan Łucki. Starania jego idą w kierunku stałego podnoszenia poziomu nauczania, doskonalenia kadry pedagogicznej, współpracy ze szkołami artystycznymi w wymiarze regionalnym i za granicą oraz w kierunku rozwoju bazy materialnej. Szkoła ze swą wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, dobrze wyposażona w instrumenty muzyczne, szczyci się wieloma sukcesami i osiągnięciami uczniów.

Po 25 latach działalności, w 2002 roku szkoła z dumą przyjęła imię znakomitego kompozytora i wspaniałego człowieka - Wojciecha Kilara. Uświetnił on swą obecnością uroczystości jubileuszowe, stał się przyjacielem Szkoły i Miasta, a Jego wizyty w wodzisławskiej szkole, kontakty z młodzieżą, pozostawiają niezapomniane przeżycia. Cztery lata później, w 2006 roku Wojciechowi Kilarowi został nadany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wodzisławia Śląskiego. W uroczystościach towarzyszących wydarzeniu aktywnie wzięli udział uczniowie szkoły oraz grono pedagogiczne.

Szkoła stwarza możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym dla swoich wychowanków oraz ich rodziców. Swymi występami zaszczycili szkołę tacy artyści jak między innymi Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna, Konstanty Andrzej Kulka, Kaja Danczowska, Halina Czerny - Stefańska, Adam Jakowicz, Yoshimi Tsubaki, Wojciech Świtała, Andrzej Tatarski. W sali koncertowej organizowane są również koncerty promujące najzdolniejsze młode talenty.

Uczniowie starając się naśladować najlepszych, każdego roku zostają laureatami konkursów krajowych i zagranicznych, zdobywają wyróżnienia w przesłuchaniach regionalnych. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły są koncerty partnerskie z udziałem uczniów szkół muzycznych z Jastrzębia Zdroju i Rybnika, a także wymiany zagraniczne. Szkoła szczyci się długotrwałą współpracą ze szkołą muzyczną w Czeskim Cieszynie. Współpraca ze szkołami zagranicznymi zaowocowała również koncertami na zamku w Trenczynie, udziałem w Europejskim Festiwalu Szkół Muzycznych w Dolinie Popradu w 2006 roku, oraz zorganizowanymi ze środków Unii Europejskiej Polsko-Czeskimi Warsztatami Muzycznymi w 2010 roku.Wychowankowie i pedagodzy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu. Tradycją są już coroczne koncerty uczniów i nauczycieli w pięknym klasycystycznym Pałacu Ślubów, oraz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu. Często też koncerty uczniów towarzyszą otwarciu wystaw malarskich w centrach kultury w Wodzisławiu i Rybniku.

 

Byli wychowankowie szkoły zawsze wspominają ją z dumą i często odwiedzają. Okazją do takich odwiedzin jest coroczny koncert kolędowy, w czasie którego nierzadko absolwenci szkoły występują w roli gościa specjalnego, włączając się we wspólne muzykowanie.
Z dumą patrzymy na tych, którzy kontynuują naukę w kierunku muzycznym, koncertują jako soliści, pracują w zawodzie nauczyciela, są lutnikami lub członkami różnych orkiestr. Równie dumni jesteśmy także z tych wszystkich, którzy jako wierni słuchacze muzyki zasiadają w salach koncertowych.