Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim jest publiczną placówką kształcenia artystycznego, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przesłuchania wstępne do Szkoły odbywają się wiosną, na przełomie kwietnia i maja. Więcej informacji zostanie podane wkrótce.

Nauka w Szkole trwa 4 lub 6 lat - w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia:

cykl sześcioletni C6 - dla dzieci w wieku 6-8 lat,
cykl czteroletni C4 - dla dzieci w wieku 9-16 lat.

Przyjmujemy zgłoszenia na następujące instrumenty:

- fortepian
- skrzypce
- wiolonczela
- gitara
- flet
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- puzon
- akordeon
- organy kościelne

 

W szkole istnieje możliwość wypożyczania instrumentów.

 

Podstawowe cele szkoły:
- rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych uczniów
- przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki
- kształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty
- przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PSM ( do pobrania pdf )

Więcej informacji w sekretariacie Szkoły (tel.:+48 32 455 22 16)