Wojciech Kilar    1932-2013

Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów.

Urodził się w 1932 roku we Lwowie, swoją edukację muzyczną rozpoczął w PSSM w Rzeszowie, ucząc się gry na fortepianie.

Był uczniem Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie, szkołę średnią ukończył w 1950 r. w Katowicach. Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu i kompozycji Bolesława Woytowicza. Kształcił się również w Paryżu, pod kierunkiem Nadii Boulanger, a także uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt.

Początek jego kariery kompozytorskiej wiąże się z nurtem awangardowym w muzyce polskiej. Z tego okresu pochodzą sonorystyczne utwory takie jak Riff 62, Générique czy Diphtongos. Następnie Kilara zafascynowała muzyka minimalistyczna, której wyraźne wpływy odkrywa się w jego stylu kompozytorskim.

Począwszy od utworu Krzesany wkroczył w nową fazę twórczości, którą cechowała obecność folkloryzmu i tematyki religijnej. Wśród najbardziej popularnych utworów wymienić można utwory takie jak Orawa, Angelus (którego fragmenty można usłyszec w filmie Miasto Aniołów Brada Silberlinga), Victoria, Bogurodzica czy Missa pro pace (A.D. 2000).

Kompozytor wielokrotnie odwiedzał naszą Szkołę, spotykał się z uczniami, słuchał koncertów, udzielał wywiadów, dawał autografy. Zmarł w 2013 roku, ale nadal pozostaje w naszych sercach jako wielki przyjaciel Szkoły Muzycznej w Wodzisławiu.

Od 2006 roku jest Honorowym Obywatelem Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Strona kompozytora:

http://wojciechkilar.pl/

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish