Patron szkoły

Wojciech Kilar    1932-2013

Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów.

Urodził się w 1932 roku we Lwowie, swoją edukację muzyczną rozpoczął w PSSM w Rzeszowie, ucząc się gry na fortepianie. Był uczniem Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie, szkołę średnią ukończył w 1950 r. w Katowicach. Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu i kompozycji Bolesława Woytowicza. Kształcił się również w Paryżu, pod kierunkiem Nadii Boulanger, a także uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt.

Początek jego kariery kompozytorskiej wiąże się z nurtem awangardowym w muzyce polskiej. Z tego okresu pochodzą sonorystyczne utwory takie jak Riff 62, Générique czy Diphtongos. Następnie Kilara zafascynowała muzyka minimalistyczna, której wyraźne wpływy odkrywa się w jego stylu kompozytorskim. Począwszy od utworu Krzesany wkroczył w nową fazę twórczości, którą cechowała obecność folkloryzmu i tematyki religijnej. Wśród najbardziej popularnych utworów wymienić można utwory takie jak Orawa, Angelus (którego fragmenty można usłyszec w filmie Miasto Aniołów Brada Silberlinga), Victoria, Bogurodzica czy Missa pro pace (A.D. 2000).

Oprócz muzyki poważnej, Kilar tworzył również muzykę filmową. Choć nigdy nie stawiał tej części swojej twórczości na pierwszym miejscu, dzięki niej stał się rozpoznawany na całym świecie. W swoim dorobku ma muzykę do ponad 130 filmów, współpracował z reżyserami polskimi i zagranicznymi, m.in. Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim, Romanem Polańskim, Jerzym Hoffmanem i Francisem Fordem Coppolą.

Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia, a jego działalność została doceniona poprzez powierzenie mu funkcji wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich (lata 1979-1981). Niejednokrotnie był też członkiem Komisji Repertuarowej festiwalu Warszawska Jesień. W 1999 roku Uniwersytet Opolski przyznał kompozytorowi tytuł doktora honoris causa.  W 2006 roku został honorowym obywatelem miasta Katowice, gdzie mieszkał do śmierci.

Wojciech Kilar jest nie tylko patronem naszej Szkoły, ale również honorowym obywatelem miasta Wodzisławia Śląskiego.

strona kompozytora:  http://wojciechkilar.pl/home&lang=en