1. Na jakich instrumentach można podjąć naukę w szkole muzycznej? 

Nauka w szkole prowadzona jest na następujących instrumentach:

 1. fortepian,
 2. skrzypce,
 3. wiolonczela,
 4. gitara,
 5. flet,
 6. klarnet,
 7. saksofon,
 8. trąbka,
 9. puzon,
 10. akordeon,
 11. organy,
 12. perkusja.

2. Jak długo trwa nauka w szkole muzycznej?

 • 6 lat w tzw. cyklu sześcioletnim – c6,
 • 4 lata w tzw. cyklu czteroletnim – c4.

3. Ile lat powinien mieć kandydat do szkoły?

 • do cyklu sześcioletniego przyjmowany jest kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 7 lat, nie więcej niż 10.
 • do cyklu czteroletniego przyjmowany jest kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 8 lat, nie więcej niż 16.

4. Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej? 

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie. Dokumenty te można pobrać pod tym linkiem: wniosek i zaświadczenie do pobrania (pdf)

5. Gdzie i w jakim terminie należy złożyć dokumenty? 

 • bezpośrednio w sekretariacie szkoły, najpóźniej  do dnia poprzedzającego termin przesłuchania,
 • w aktualnej sytuacji zeskanowane dokumenty można przesłać drogą mailową  na adres: sekretariat@psm.wodzislaw.pl.

6.  Kiedy odbędzie się badanie przydatności kandydatów na rok szkolny 2021/2022?

 • 11 czerwca 2021 r.

7. Na czym polega badania przydatności? 

 • na indywidualnym sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, poczucia tonalnego),
 • na określeniu predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

8. Jak można przygotować się do badania przydatności? 

 • Szkoła, w ramach Dni Otwartych, corocznie organizuje zajęcia dla wszystkich kandydatów, na których można zapoznać się z rodzajami zadań
 • dodatkowo, istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z nauczycielem wybranego instrumentu
 • w aktualnej sytuacji każdy kandydat do szkoły otrzyma drogą mailową film z przykładowymi zadaniami.

9. Czy istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu? 

 • tak, najdłużej do połowy cyklu kształcenia,
 • dysponujemy następującymi instrumentami: skrzypce, wiolonczele, flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzony, akordeony.

10. Jakie przedmioty realizuje uczeń w trakcie nauki w szkole muzycznej?

 • w cyklu sześcioletnim:
 • w cyklu czteroletnim:

Regulamin rekrutacji do pobrania (pdf)

Wniosek i zaświadczenie do pobrania (pdf)

Więcej informacji uzyskacie Państwo w sekretariacie Szkoły, tel.:+48 32 455 22 16, w godzinach od 8:00 do 16:00

pl_PLPolish
pl_PLPolish