Regulamin rekrutacji do pobrania (pdf)

Wniosek i zaświadczenie do pobrania (pdf)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nauki w naszej szkole

Na jakich instrumentach można podjąć naukę w szkole muzycznej?

Nauka w szkole prowadzona jest na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • flet
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • puzon
 • akordeon
 • organy
 • perkusja.

Jak długo trwa nauka w szkole muzycznej?

 • 6 lat w tzw. cyklu sześcioletnim – c6
 • 4 lata w tzw. cyklu czteroletnim – c4

Ile lat powinien mieć kandydat do szkoły?

Do cyklu sześcioletniego przyjmowany jest kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 6 lat, nie więcej niż 10. Do cyklu czteroletniego przyjmowany jest kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 8 lat, nie więcej niż 16.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej?

Wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych), oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie.

Dokumenty te można pobrać pod tym linkiem: wniosek i zaświadczenie do pobrania (pdf).

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat należy złożyć również
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości
dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z
wychowania przedszkolnego.

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć dokumenty?

Bezpośrednio w sekretariacie szkoły, najpóźniej  do dnia poprzedzającego termin przesłuchania.

W aktualnej sytuacji zeskanowane dokumenty można przesłać drogą mailową  na adres: sekretariat@psm.wodzislaw.pl.

Kiedy odbędzie się badanie przydatności kandydatów na rok szkolny 2022/2023?

8 czerwca 2022 r. (II termin)

Na czym polega badania przydatności?

Badanie polega na indywidualnym sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuchu muzycznego,
poczucia rytmu, pamięci muzycznej, poczucia tonalnego), a także na określeniu predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Jak można przygotować się do badania przydatności?

Szkoła, w ramach Dni Otwartych, corocznie organizuje zajęcia dla wszystkich kandydatów, na których można zapoznać się z rodzajami zadań dodatkowo, istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z nauczycielem wybranego instrumentu.

Rodzice kandydata otrzymują drogą elektroniczną przykładowe zadania, jakie
mogą pojawić się na przesłuchaniu.

Czy istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu?

Tak, najdłużej do połowy cyklu kształcenia, dysponujemy następującymi instrumentami: skrzypce, wiolonczele, flety, klarnety, saksofony, trąbki, puzony, akordeony.

Jakie przedmioty realizuje uczeń w trakcie nauki w szkole muzycznej?

Jest to uzależnione od cyklu, na jaki kandydat został przyjęty.

W cyklu sześcioletnim (c6):

W cyklu czteroletnim (c4):

Regulamin rekrutacji do pobrania (pdf)

Wniosek i zaświadczenie do pobrania (pdf)

Więcej informacji uzyskacie Państwo w sekretariacie Szkoły, obecnie na ul. Kubsza 15 (naprzeciwko WCK), oraz pod numerem telefonu +48 32 455 22 16, w godzinach od 8:00 do 16:00.

pl_PLPolish
pl_PLPolish