Aktualności,  Rekrutacja

Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim jest publiczną placówką kształcenia artystycznego, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przesłuchania wstępne do Szkoły odbywają się wiosną, na przełomie kwietnia i maja. Więcej informacji zostanie podane wkrótce.

Nauka w Szkole trwa 4 lub 6 lat – w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia:

cykl sześcioletni C6 – dla dzieci w wieku 6-8 lat,
cykl czteroletni C4 – dla dzieci w wieku 9-16 lat.

Przyjmujemy zgłoszenia na następujące instrumenty:

– fortepian
– skrzypce
– wiolonczela
– gitara
– flet
– klarnet
– saksofon
– trąbka
– puzon
– akordeon
– organy kościelne

W szkole istnieje możliwość wypożyczania instrumentów.

Podstawowe cele szkoły:
– rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych uczniów
– przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki
– kształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PSM ( do pobrania pdf )

Więcej informacji w sekretariacie Szkoły (tel.:+48 32 455 22 16)